Den beste forsikringen på markedet for privat hundepass

Hos Dogley er forsikring alltid inkludert

For å gi hundeeiere og hunder størst mulig sikkerhet, er alle hunder som blir ivaretatt via Dogley dekket av vår forsikring for ulykker og akutt sykdom. Forsikringen dekker også skader på hunder og løsøre, f.eks. Hvis en hund som blir passet via Dogley, biter et par sko eller lignende i biter.

Hvis ulykken er ute, er det en ekstra sikkerhet for deg og for hundepasseren din. Forsikringen gjelder fra du leverer hunden til du henter den igjen (periode bestilles via Dogley).

Vår forsikringspartner er:

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Gjensidiges formål er å skape verdier for samfunnet ved å sikre liv, helse og verdier. Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i den daglige driften og i alle forhold til omverdenen. Gjensidige tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, og har ca. 3800 ansatte i de seks landene.

 

Hvor mye forsikring dekker

Utgifter til undersøkelse og behandling av veterinær i tilfelle en ulykke eller akutt sykdom på inntil 25.000 kroner per omsorgsperiode. Med uhell menes en fysisk skade på hunden forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Tannskader, svelging av gjenstander og akutt forgiftning regnes også som en ulykke.

Et dødsdekning på 10.000 kr utbetales hvis hunden dør eller må drepes av dyrevelferdsgrunner som følge av en ulykke dekket av forsikringen eller ved tap av liv. Og muligens. dreping må imidlertid anbefales av en veterinær.

Forsikringen dekker også skader på hunders eiendeler (løsøre) som f.eks. klær, løse tepper, elektriske og elektroniske ting og lignende, hvis disse skadene er forårsaket av gjestehunden i forbindelse med hundepass som er booket og betalt via dogley.com. Ved skade på hundepassers løsøre, dekkes inntil 5.000 kr. per pleieperiode med en egenandel på 750 kr. per skade, som trekkes fra erstatningen. Skaden må beregnes til virkelig verdi. Som hundepasser har du en plikt til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense skader som er gjort av en gjestehund.

Forsikringsvilkår og dekningsoversikt.

Hva er dekket

Eksempler på ulykker hvor du kan få kompensasjon fra Dogleys forsikring:

  • Din hund brekker beinet
  • Din hund blir overkjørt av en sykkel eller bil
  • Din hund svelger et fremmedlegeme som krever en operasjon for å fjerne
  • Din hund forårsaker skade på hundepassers eiendeler 

Husk at det bare er dekning hvis passet er bestilt gjennom Dogley.

Hva er ikke dekket

Forsikringen erstatter utgifter til ulykker oppstått mens din hund blir passet. Forsikringen dekker ikke:

  • Sykdommer som ikke er definert som en ulykke, heller ikke plutselig oppstått sykdom eller symptomer, lidelser eller sykdommer som hunden hadde før passet, kroniske lidelser, samt medfødte sykdommer.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle andre beboere eller kjæledyr.
  • Lovpliktige hundeansvaret (hundeeieren har plikt til å sørge for at den lovpliktige hundeansvarsforsikringen er tegnet).
  • Dyrlegebesøk før start på pass eller etter passperiodens avslutning (avgjøres av bookingen via Dogleys hjemmeside).

 

Slik rapporterer du en skade

Kontakt Dogley så snart som mulig via e-post til support@Dogley.com.


Er hunden din allerede forsikret?

Er din hund allerede helseforsikret, dekker din egen helseforsikringen først. Dogleys forsikring dekker i så fall den delen din hunds helseforsikring ikke dekker (egenandel, medisin, hvis beløpet overstiger din forsikringsgrense mm).

NB. For å være kvalifisert for dekning er det en forutsetning at du har fullført hundens grunnleggende informasjon i profilen din før passet.