Forsikring

Hos Dogley er forsikring alltid inkludert

For å gi hundeeiere og hunder størst mulig sikkerhet, er alle hunder som blir ivaretatt via Dogley dekket av vår forsikring for ulykker og akutt sykdom. 

Hvis ulykken er ute, er dette en ekstra sikkerhet for deg og for hundepasseren din. Forsikringen gjelder fra du leverer hunden til du henter den igjen såfremt bookingen er betalt via Dogley.

 

Hva dekker forsikringen

Utgifter til undersøkelse og behandling av veterinær i tilfelle en ulykke eller akutt sykdom på inntil 20.000 kr. per bookingperiode. Med ‘ulykke’ menes en fysisk skade på hunden forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Tannskader, svelging av gjenstander og akutt forgiftning regnes også som en ulykke.

Dekning på 10.000 kr. utbetales hvis hunden dør eller må avlives av dyrevelferdsgrunner som følge av en ulykke allerede dekket av forsikringen, eller ved tap av liv.


Eksempler på hva som dekkes

Eksempler på ulykker hvor du som hundeeier kan få kompensasjon fra Dogleys forsikring:

  • Din hund brekker beinet
  • Din hund blir overkjørt av en sykkel eller bil
  • Din hund svelger et fremmedlegeme som krever en operasjon for å fjerne

Husk at forsikringen kun gjelder hvis bookingen er betalt gjennom Dogley.


Hva er ikke dekket

Forsikringen erstatter utgifter til ulykker oppstått mens din hund blir passet. Forsikringen dekker ikke:

  • Sykdommer som ikke er definert som en ulykke, heller ikke plutselig oppstått sykdom eller symptomer, lidelser eller sykdommer som hunden hadde før passet, kroniske lidelser, sykdommer som følger bestemte raser, samt medfødte sykdommer.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle andre beboere, familie eller egne kjæledyr, indbo, bolig og møbler.
  • Den lovpliktige hundeansvar (OBS! Hundeeier har plikt til å sørge for at den lovpliktige hundeansvarsforsikringen er tegnet før en booking).
  • Dyrlegebesøk før start på pass eller etter passperiodens avslutning (avgjøres av bookingen via Dogleys hjemmeside).

 

Slik rapporterer du en skade

Ved alle nødstilfeller, må du kontakte Dogley så snart som mulig via e-post til support@dogley.com. Du skal også kontakte hundeeier (eller deres nødkontakt) og informere om situasjonen.


Er hunden allerede forsikret?

Er din hund allerede helseforsikret, dekker din egen helseforsikringen først. Dogleys forsikring dekker i så fall den delen din hunds helseforsikring ikke dekker (egenandel, medisin, hvis beløpet overstiger din forsikringsgrense mm).

NB! For å være kvalifisert for dekning av vår forsikring er det en forutsetning at du har fullført hundens grunnleggende informasjon i Dogley-profilen din før bookingen starter.