Forsikring

Hos Dogley er forsikring alltid inkludert

For å gi hundeeiere og hunder størst mulig sikkerhet, er alle hunder som blir ivaretatt via Dogley dekket av vår forsikring for ulykker og akutt sykdom. 

Hvis ulykken er ute, er dette en ekstra sikkerhet for deg og for hundepasseren din. Forsikringen gjelder fra du leverer hunden til du henter den igjen såfremt bookingen er betalt via Dogley.

Vår forsikringspartner er:

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Gjensidiges formål er å skape verdier for samfunnet ved å sikre liv, helse og verdier. Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i den daglige driften og i alle forhold til omverdenen. Gjensidige tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, og har ca. 3800 ansatte i de seks landene.

 

Hva dekker forsikringen

Utgifter til undersøkelse og behandling av veterinær i tilfelle en ulykke eller akutt sykdom på inntil 25.000 kr. per bookingperiode. Med ‘ulykke’ menes en fysisk skade på hunden forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Tannskader, svelging av gjenstander og akutt forgiftning regnes også som en ulykke.

Dekning på 10.000 kr. utbetales hvis hunden dør eller må avlives av dyrevelferdsgrunner som følge av en ulykke allerede dekket av forsikringen, eller ved tap av liv. Eventuell avlivning må imidlertid anbefales av en veterinær.

Dogley kan også dekke skader på hundepassers eiendeler som f.eks. klær, løse tepper, elektriske og elektroniske ting og lignende (unntatt møbler), hvis disse skadene er forårsaket av gjestehunden i forbindelse med hundepass som er booket og betalt via dogley.com. Ved skade på hundepassers løsøre, dekkes inntil 5.000 kr. per bookingperiode med en egenandel på 750 kr. per skade, som trekkes fra erstatningen. Skaden må beregnes til virkelig verdi. Som hundepasser har du en plikt til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense skader som kan gjøres av en gjestehund.

Forsikringsvilkår og dekningsoversikt.

Eksempler på hva som dekkes

Eksempler på ulykker hvor du som hundeeier kan få kompensasjon fra Dogleys forsikring:

  • Din hund brekker beinet
  • Din hund blir overkjørt av en sykkel eller bil
  • Din hund svelger et fremmedlegeme som krever en operasjon for å fjerne
  • Din hund forårsaker skade på hundepassers eiendeler som klær og sko. 

Husk at forsikringen kun gjelder hvis bookingen er betalt gjennom Dogley.

Hva er ikke dekket

Forsikringen erstatter utgifter til ulykker oppstått mens din hund blir passet. Forsikringen dekker ikke:

  • Sykdommer som ikke er definert som en ulykke, heller ikke plutselig oppstått sykdom eller symptomer, lidelser eller sykdommer som hunden hadde før passet, kroniske lidelser, sykdommer som følger bestemte raser, samt medfødte sykdommer.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle andre beboere, familie eller egne kjæledyr, bolig og møbler.
  • Den lovpliktige hundeansvar (OBS! Hundeeier har plikt til å sørge for at den lovpliktige hundeansvarsforsikringen er tegnet før en booking).
  • Dyrlegebesøk før start på pass eller etter passperiodens avslutning (avgjøres av bookingen via Dogleys hjemmeside).

 

Slik rapporterer du en skade

Ved alle nødstilfeller, må du kontakte Dogley så snart som mulig via e-post til support@dogley.com. Du skal også kontakte hundeeier (eller deres nødkontakt) og informere om situasjonen.


Er hunden allerede forsikret?

Er din hund allerede helseforsikret, dekker din egen helseforsikringen først. Dogleys forsikring dekker i så fall den delen din hunds helseforsikring ikke dekker (egenandel, medisin, hvis beløpet overstiger din forsikringsgrense mm).

NB! For å være kvalifisert for dekning av vår forsikring er det en forutsetning at du har fullført hundens grunnleggende informasjon i Dogley-profilen din før bookingen starter.