Den beste forsikringen i markedet for privat hundepass

Hos Dogley er forsikring alltid inkludert

For å gi hundeeiere og hundepassere størst mulig tryghet er alle hunder som bliver passet via Dogley, dekket af vår forsikring. Forsikringen er inkludert i priset og er uten selvrisiko.

Når du har booket pass gjennom Dogley dekker forsikringen skader oppstått ved ulykke som skjer mens din hund blir passet. 

Hvis et uhell skjer, er det en ekstra sikkerhet for deg og for hundepasseren. Forsikringen gjelder fra du leverer hunden til du henter den igjen (passperiode booket via Dogley).

Vår forsikringspartner er:

 

 

Hvor mye dekker forsikringen

Utgifter til undersøkelse og behandling hos dyrlege for skader oppstått ved ulykke eller akutt sykdom med opp til 25.000 kroner per passperiode. Ved ulykke som pådrar hunden fysisk skade forårsaket av en plutselig og uforutsett utefrakommende hendelse.

Tannskader, svelging av gjenstander og akutt forgiftning anses også som en ulykke.Der utbetales en dødsfallsdekning på 10.000 kr. hvis hunden dør eller må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker som følge av en ulykke som er dekket av forsikringen. En evt. avlivning skal dog være anbefalt av en dyrlege. Der er ingen selvrisiko. 

Hva er dekket

Eksempler på ulykker hvor du kan få kompensasjon fra Dogleys forsikring:

  • Din hund brekker beinet
  • Din hund blir overkjørt av en sykkel eller bil
  • Din hund sluker et fremmedlegeme som det krever en operasjon for at få fjernet

Husk at der kun er dekning hvis dette skjer mens den blir passet, og passet er booket via Dogley.

Hva er ikke dekket

Forsikringen erstatter utgifter til ulykker oppstått mens din hund blir passet. Forsikringen dekker ikke:

  • Sykdommer som ikke er definert som en ulykke, heller ikke plutselig oppstått sykdom eller symptomer, lidelser eller sykdommer som hunden hadde før passet, kroniske lidelser, samt medfødte sykdommer.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle beboere, kjæledyr.
  • Lovpliktige hundeansvaret (hundeeieren har plikt til å sørge for at den lovpliktige hundeansvarsforsikringen er tegnet).
  • Dyrlegebesøk før start på pass eller etter passperiodens avslutning (avgjøres av bookingen via Dogleys hjemmeside).
     

Sånn gjør du hvis du skal anmelde en skade

Kontakt hurtigst mulig Dogley med e-mail til support@Dogley.com.  

  

Er din hund helseforsikret?

Er din hund i forveien helseforsikret, dekker helseforsikringen først. Dogleys forsikring dekker i så fall den delen din hunds helseforsikring ikke dekker (selvrisiko, medisin, hvis beløpet overstiger din forsikringsgrense mm).

NB. For å være kvalifisert til dekning er det en forutsetning at du har utfylt hundens basisinformasjoner i din profil før passet.