Den beste forsikringen på markedet for privat hundepass

Hos Dogley er forsikring alltid inkludert

For å gi hundeeiere og hundepassere størst mulig trygghet er alle hunder som blir passet via Dogley dekket av vår forsikring. Forsikringen er inkludert i prisen og er uten egenandel.

Når du har booket pass gjennom Dogley dekker forsikringen skader ved ulykker som oppstår mens din hund blir passet. Forsikringen dekker også skade på hundepasserens eiendeler, for eksempel hvis en hund som blir passet gjennom Dogley ødelegger et par sko eller lignende.

Hvis et uhell skjer, er det en ekstra sikkerhet for både deg og hundepasseren. Forsikringen gjelder fra du leverer hunden til du henter den igjen (passperioden booket via Dogley).

Vår forsikringspartner er:

 

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Gjensidiges formål er å skape verdier for samfunnet ved å sikre liv, helse og verdier. Etiske, sosiale og miljømessige hensyn integreres i den daglige driften og i alle relasjoner med omverdenen. Gjensidige tilbyr generell forsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, og har ca. 3 800 ansatte over de seks landene.

Hvor mye dekker forsikringen

Utgifter knyttet til undersøkelse og behandling hos dyrlege for skader som oppstår ved ulykke eller akutt sykdom, opp til 25.000 kroner per passperiode. Dette gjelder ved ulykke som pådrar hunden fysisk skade forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse.

Tannskader, svelging av gjenstander og akutt forgiftning anses også som en ulykke. Det utbetales en dødsfallsdekning på 10.000 kr. hvis hunden dør eller må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker som følge av en ulykke som er dekket av forsikringen. Eventuell avlivning må være anbefalt av en dyrlege. Det er ingen egenandel.

Forsikringen dekker ansvar for skade på hundepasserens personlige eiendeler, forårsaket av hunden. Ved personlige eiendeler forstås f.eks. klær, møbler, løse tepper, elektriske og elektroniske gjenstander og lignende gjenstander som tilhører privat bolig. I slike tilfeller dekker forsikringenskader inntil 5 000 kroner per passperiode. Egenandelen er 500 kroner per skade, og trekkes fra erstatningen.

Dekningsbeskrivelse

Hva er dekket

Eksempler på ulykker hvor du kan få kompensasjon fra Dogleys forsikring:

  • Din hund brekker beinet
  • Din hund blir overkjørt av en sykkel eller bil
  • Din hund svelger et fremmedlegeme som krever en operasjon for å fjerne
  • Din hund forårsaker skade på hundepassers eiendeler (for eksempel sko og lignende)

Husk at der kun er dekning hvis dette skjer mens hunden blir passet, og passet er booket via Dogley.

Hva er ikke dekket

Forsikringen erstatter utgifter til ulykker oppstått mens din hund blir passet. Forsikringen dekker ikke:

  • Sykdommer som ikke er definert som en ulykke, heller ikke plutselig oppstått sykdom eller symptomer, lidelser eller sykdommer som hunden hadde før passet, kroniske lidelser, samt medfødte sykdommer.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle andre beboere eller kjæledyr.
  • Lovpliktige hundeansvaret (hundeeieren har plikt til å sørge for at den lovpliktige hundeansvarsforsikringen er tegnet).
  • Dyrlegebesøk før start på pass eller etter passperiodens avslutning (avgjøres av bookingen via Dogleys hjemmeside).
     

Slik går du frem for å melde om skade

Kontakt Dogley så fort som mulig med e-mail til support@Dogley.com.  

NB. For å være kvalifisert til dekning er det en forutsetning at du har fylt ut hundens basisinformasjoner på din profil før passet.

  

Er din hund helseforsikret?

Er din hund allerede helseforsikret, dekker din egen helseforsikringen først. Dogleys forsikring dekker i så fall den delen din hunds helseforsikring ikke dekker (egenandel, medisin, hvis beløpet overstiger din forsikringsgrense mm).