Vilkår for bruk av Dogley.com

(København, 27/1/2023) 

Dogley ApS (heretter kalt "Dogley", "Dogley.com", "vi", "oss" eller "vår") gir en online plattform som kobler hundeeiere med hundepasserende som ønsker å ta vare på hunder i sitt eget hjem og / eller tilby andre hundrelaterte tjenester (samlet kalt "tjenester"). Disse tjenestene tilbys på Dogley.com ("nettstedet"). Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å overholde og være juridisk bundet av disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår"). Disse vilkårene styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og alt innhold (definert nedenfor) og utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg og Dogley.

Siden drives av Dogley ApS, CVR nr. 37346535, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø.

Nettstedet og tjenesteytelsene må utelukkende benyttes av personer som er 18 år eller eldre. 

Nettstedet inneholder en online plattform hvor hundepassere (definert nedenfor) kan lage annonser gjennom for hunderelaterte tjenester (definert nedenfor) og hvor medlemmer (definert nedenfor) kan få kjennskap til og bestille pass og andre hunderelaterte tjenester.

Du aksepterer at Dogley ikke er del i eventuelle avtaler inngått mellom hundepassere og medlemmer. Dogley har heller ikke ingen kontroll med adferden hos hverken medlemmer, hundepassere, hunder, hundeeiere, eller andre brukere av nettstedet og fraskriver seg ethvert ansvar i den forbindelse.

Nøkkelbegrep

"Innhold"; betyr tekst, grafikk, bilder, musikk, software, lyd, video, informasjon, dokumenter, samlinger, data eller andre materialer.

”Nettstedet”; er Dogleys hjemmeside eller App.

”Besøkende”; er en bruker som ikke har registrert seg gjennom Dogleys registreringsprosess.

"Medlem": en besøkende som registrerer seg gjennom Dogleys registreringsprosess og søker etter og/eller bestiller tjenester gjennom nettstedet.

"Hundepasser"; er et medlem som oppretter en annonse via nettstedet.

"Tjenester"; betyr alle tjenester som tilbys på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til døgnpass, dagspass, luftning, hundetrening og dagpleie. 

"Tredjepart”; betyr Dogleys eventuelle samarbeidspartnere.

Adgang og bruk

Ved ditt bruk av Dogley.com, aksepterer du å være bundet av disse vilkårene. Du aksepterer at vi kan endre vilkår og regler og at slike endringer er gjeldende umiddelbart etter at de er offentliggjort på nettstedet. Du bør derfor løpende gjennomgå vilkår og regler når du bruker nettstedet. Fortsatt bruk av nettstedet er bevis på din aksept av endrete vilkår. 

Slik virker nettstedet

Nettstedet er en kommunikasjonsplattform hvor hundepassere kan opprette annonser, hvor de tilbyr hundepass og andre relaterte tjenesteytelser og hvor medlemmer kan bestille de tilbudte hunderelaterte tjenesteytelsene. Som besøkende kan du se annonser fra hundepassere, men hvis du ønsker å bestille en tjenesteytelse eller opprette en annonse, skal du først registrere deg gjennom Dogleys registreringsprosess på nettstedet. 

Som oppført ovenfor stiller Dogley en plattform med relatert teknologi til rådighet, hvor medlemmer og hundepassere kan møtes online og sørge for bestilling av tjenester tilbudt av hundepassere.

Dogley tilbyr ikke selv hundepassytelser. Dogleys ansvar er begrenset til: (i) å lette tilgjengeligheten av nettstedet, (ii), som hjelper den enkelte hundepasser med henblikk på å avlighetde tjenester du tilbyde akseptere betalinger fra medlemmer på vegne av hundepasseren og (iii) ved administrasjon av en forsikringsordning (som definert nedenfor)

Dogley kan ikke kontrollere innhold på enkelte annonser eller tjenesteytelser, kvalitet, tilstand, lovlighet eller egnethet av de ytelser hundepasserne leverer. Dogley er ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for alle annonser og de tilhørende tjenesteytelser hundepasserne leverer. Derfor er alle reservasjoner foretatt på nettstedet alltid det enkelte medlems eget ansvar og risiko.

Registrering

For å bli medlem, vil du bli bedt om å registrere deg hos Dogley. Hvis du velger å melde deg på tjenesten, aksepterer du å levere og vedlikeholde sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige opplysninger om deg selv. Ved din påmelding aksepterer du å motta nyhetsbrev, som du kan avmelde til enhver tid. Registrering av data og visse andre opplysninger om deg er underlagt våre fortrolighetspolitikk. Hvis noen av dine registrerings data er ukorrekte, ufullstendige eller ikke aktuelle, kan vi umiddelbart slette din konto. Vi kan avvise en søknad som hundepasser hvis vi mener at søkeren ikke er en passende hundepasser eller er under 18 år. Vi er ikke forpliktet til å opplyse årsaken til vår beslutning om å avvise en søknad.

Annonser med tjenesteytelser

Som medlem kan du søke om å bli hundepasser og opprette en annonse. Til dette formål, vil du bli bedt om å besvare en rekke spørsmål om deg selv, ditt hjem og dine omgivelser, eventuelle egne kjæledyr og de tjenester du tilbyr, inkludert type og tilgjengelighet av tjenester, priser og relaterte regler og økonomiske vilkår. Annonsen vil bli offentliggjort på nettstedet. Andre medlemmer vil kunne bestille dine tjenester via nettstedet basert på opplysningene i ditt oppslag. Du forstår og aksepterer, at når et medlem bestiller dine tjenester, kan prisen for disse tjenester ikke endres. Dogley forbeholder seg retten til, til enhver tid og uten forutgående varsel, å fjerne, endre eller deaktivere adgang til enhver annonse uansett årsak, inkludert annonser som, etter Dogleys eget skjønn, anses som støtende eller av annen grunn, er i strid med disse vilkår eller på annen måte skadelige for Dogley.

Du aksepterer at du som hundepasser selv er ansvarlig for din annonse. Derfor erklærer og garanterer du, at dine informasjoner om deg selv og dine tjenester i din annonse (i), ikke bryter eventuelle avtaler du har inngått med tredjepart og (ii) er (a) i overensstemmelse med alle gjeldende lover, herunder, men ikke begrenset til, lover om behandling av dyr og eventuelle statlige eller lokale tillatelser eller lisenskrav, og (b) ikke er i strid med tredjemanns rettigheter.

Hver hundepasser er eneansvarlig for å innhente alle tillatelser, lisenser og andre tillatelser som måtte kreves for at passe hunder. Dogley påtar seg ingen ansvar, hvis en hundepasser mangler slike tillatelser, lisenser eller på annen måte ikke oppfyller gjeldende lover, regler eller bestemmelser. 

Du forstår og aksepterer at Dogley hverken er forsikringsgiver eller en ordregivende agent for deg som hundepasser. Hvis et medlem bestiller noen av dine tjenester, er det en avtale mellem deg og medlemmet, som Dogley ikke er del av. Uansett ovenstående fungerer Dogley som fasiliterende agent for betaling med det begrensete formål å akseptere betalinger fra medlemmene på vegne av hundepassere og er ansvarlig for overføring av slike betalinger til hundepasseren.

Dogley anbefaler at du som hundepasser selv sørger for å være forsikringsdekket og at du gjør deg bekjent med eventuelle unntagelser i dine forsikringsforhold. Vennligst legg merke til at eventuell manglende rådgivning fra ditt forsikringsselskap ikke er Dogleys ansvar. 

Som hundepasser aksepterer du at Dogley ikke tilbyr noen form for dekning, hverken for dyrlege eller medisinsk behandling eller for personskade eller skade som måtte skyldes en hund du har passet. Dogley refunderer ikke dyrlegeregninger eller regninger for medisin, transport eller lønnstap som følge av skaden. Som hundepasser påtar du deg det fulle ansvar for enhver person eller kjæledyr som kommer inn i din bolig, og forstår at Dogley ikke tilbyr noen dekning uansett disses tilhørsforhold til deg (besøkende, partner, familie, venn, osv.) og at de ikke anses for å være en "tredjepart".

Skader forårsaket av hundene du passer

Som hundepasser aksepterer du, at hverken Dogley eller eieren av hundene du passer, har noe ansvar for å erstatte eller på annen måte dekke eventuelle skader på din eiendom eller ting som måtte være forårsaket av en hund du passer, og du aksepterer ikke å søke om en slik refusjon eller annen skadedekning hverken fra Dogley eller en hundeeier.

Manglende avhenting

Hvis du som medlem bestiller hundepass og utelater å hente hunden din innen syv (7) dager etter avslutningsdatoen for din reservasjon, aksepterer du at hundepasseren kan (men er ikke forpliktet til), etter eget skjønn, å avlevere hunden din i familiepleie eller på et hundeinternat og underrette myndighetene. Du aksepterer at du vil være ansvarlig for og vil refundere hundepasseren alle omkostninger og utgifter i denne forbindelse. 

Opplysninger på nettstedet

Selv om Dogley forsøker å sikre integriteten og nøyaktigheten av opplysningene på nettstedet, gir vi ingen garantier med hensyn til deres riktighet, fullstendighet eller nøyaktighet. Nettstedet kan inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller andre feil eller mangler. Hvis du mener at der finnes opplysninger på nettstedet som er unøyaktige eller uautoriserte, ber vi deg å informere oss ved å kontakte oss via e-post til info@dogley.com. 

Din informasjon og bilder

"Dine opplysninger" defineres som enhver opplysning og materiale, inkludert uten begrensning fotografier du uploader til Dogley eller andre brukere i forbindelse med din påmelding til og bruk av nettstedet. Du er alene ansvarlig for dine opplysninger, og vi handler bare som en passiv kanal for offentliggjørelse av dine opplysninger. For at vi kan aktivere din konto gir du hermed Dogley en ikke-eksklusiv rett til å bruke alle opphavsrettigheter, offentlige rettigheter og eventuelle andre rettigheter du har i dine opplysninger, i alle nåværende kjente medier eller ikke kjente. Dogley kan suverent avgjøre hvordan vi velger å vise eller bruke dine opplysninger i forbindelse med nettstedet, dog underlagt de begrensninger som er angitt i vår fortrolighetspolitikk.

Som en del av Dogley deler vi av og til fotooppdateringer av hundeeieres og hundepasseres hunder på eksterne hjemmesider og i offentligheten. Du aksepterer at Dogley etter eget skjønn kan offentliggjøre disse bilder på nettstedet og på tvers av sosiale medier, herunder Facebook, Twitter, Pinterest, og liknende steder. Som hundepasser er du forpliktet til å sende regelmessige fotooppdateringer til hundeeierne du passer hunden for via Dogley eller via sms eller e-post. Utelatelse av dette kan føre til at du suspenderes fra Dogley.

Du garanterer at dine opplysninger på nettstedet (a) ikke er falske, unøyaktige, ufullstendige eller villedende; (b) ikke vil krenke tredjeparts opphavsrettigheter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter eller reklamerettigheter, reklamer eller privatlivets fred; (c) ikke krenker lover, forordninger, eller reguleringer; (d), ikke er ærekrenkende, injurier, ulovlig truende eller ulovlig sjikanerende; (e), ikke er uanstendige eller inneholder barnepornografi eller kan være skadelige for mindreårige; (f) ikke inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, cancelbots eller andre dataprogrammeringsrutiner som er beregnet for å skade, forstyrre, hemmelig oppfange eller ekspropriere noe system, data eller personlige opplysninger; og (g) ikke vil pådra Dogley ansvar eller føre til at Dogley mister (helt eller delvis) ytelser fra sine internettilbydere eller andre partnere eller leverandører.

Ingen anbefalinger

Dogley gir ingen spesielle anbefalinger til hverken hundepassere, tjenester eller medlemmer. Legg i tillegg merke til at selv om disse vilkårene pålegger medlemmene å gi nøyaktige opplysninger, kan vi ikke bekrefte eller garantere noen medlemmers påståtte identitet. Du er selv ansvarlig for å avgjøre identiteten og egnetheten av andre som du kommer i kontakt med via nettstedet.

Cookies

Vi bruker en teknologi kalt "cookies". En cookie er et element av data som nettstedet sender til din browser, som deretter lagres på ditt system. Vi bruker cookies til følgende formål: Å identifisere hva stedet henvist besøkende til nettstedet, vil du oppdage analytics data og gi de besøkende adgang til visse funksjoner på nettstedet. Ytterligere opplysninger om cookies er inkludert i vår fortrolighetspolitikk. 

Forespørsel, booking og betaling

Gjennom vårt nettverk av hundepassere leverer Dogley tjenester til hundeeiere inkludert, men ikke begrenset til midlertidig pass med overnatting, hundedagpleie, hundelufting og relaterte tjenester. 

Hundeeiere kan gjøre en booking og betale for tjenestene til Hundepassere på Nettstedet. Kunden aksepterer å betale første, og alle gjentatte bookinger av Tjenester gjennom Dogleys betalingsløsning på nettet der du kan betale med kredittkort. Oppgitte priser på Nettstedet inkluderer mva.

Betaling for Tjenester må alltid gjøres via Dogley - betaling for tjenester utenfor Nettstedet resulterer i utelukkelse fra Dogley for Hundeeier og Hundepasser, og en bot på 5.000 kr. per tilfelle for Hundepasseren.

Som hundepasser kan du opprette annonser og vil bli bedt om detaljerte opplysninger om din bolig og egne kjæledyr (hvis relevant). Du fastsetter selv dine priser og vilkår for dine tjenester innenfor de parametere som er definert på nettstedet. Dogley har et servicegebyr på 18% inkl. mva. for at dekke utgiftene til forsikring, markedsføring, betalingsformidling og for administrasjon av nettstedet. 

Som hundepasser forplikter du deg kontraktuelt til at den første og alle gjentatte bookinger fra en hundeeier fra Dogley skal bookes via Dogley.com eller gjennom vår kundesupport. Manglende overholdelse av denne politikken vil føre til øyeblikkelig utelukkelse fra nettstedet.

Som medlem kan du booke tjenester via nettstedet. Dogley kan oppkreve et booking gebyr som vil bli presentert for deg i løpet av booking prosessen. Ved innsendelse av en reservasjon, vil Dogley validere / kontrollere (men ikke oppkreve) medlemmets kredittkort. Hundepasseren vil bli gitt 72 timer til å reagere på en booking forespørsel ellers vil booking forespørselen automatisk bli annullert. Hvis hundepasseren aksepterer booking forespørselen, vil det fulle beløpet for tjenesten inklusive eventuelle ekstra gebyrer bli oppkrevet på medlemmets kredittkort. Som medlem forplikter du deg kontraktuelt til at alle dine bookinger hos en hundepasser fra Dogley alltid bookes via Dogley.com eller gjennom vår kundesupport. Manglende overholdelse av denne politikken vil føre til øyeblikkelig utelukkelse fra nettstedet

Dogley overfører betalingen til hundepasserens bankkonto, som hundepasseren skal opplyse ved sin registrering, 2-4 hverdager etter tjenesten er avsluttet.

Ved sykdom og ulykke med hunden du passer

Et medlem som har bestilt et pass, skal i forkant av passet sikre at hundepasser har fått korrekte kontaktopplysninger for å kunne kontakte medlem, hvis der under passet oppstår akutt sykdom eller ulykke som involverer medlemmets hund(er). Begge parter aksepterer, at i det omfang der oppstår en situasjon, hvor medlemmets hund har behov for at motta akutt dyrlegebehandling, mens den blir passet, skal hundepasseren forsøke å kontakte medlemmet for å underrette om situasjonen. Hundepasseren kan også kontakte Dogley via vår kundesupport for å få råd og veiledning og eventuell hjelp til å kontakte medlemmet. Hvis der ikke kan oppnås kontakt med medlemmet tillater vedkommende at hundepasseren straks sørger for dyrlegebehandling til hunden, og at omkostningene ved en behandling samt dekning av de omkostningene hundepasseren eller Dogley måtte ha hatt i denne forbindelsen kan trekkes på medlemmets kredittkort. Medlemmet kan søke refusjon for disse omkostningene eller en del derav gjennom Dogley, hvis behandlingen faller inn under reglene for dette. Bestemmelsen av hva som utgjør en akutt medisinsk situasjon i forhold til en slik dekning avgjøres alene av Dogley.

For å kvalifisere seg til dekning, skal du som medlem overholde kravene i vilkårene for Dogleys forsikringsordning, samt følgende: (1) å bestille pass av hunden gjennom Dogleys nettstedet; (2) å underrette Dogley via e-post om skade under hundens opphold eller innen 14 dager etter passet er avsluttet; og (3) å innsende skriftlig dokumentasjon for omkostninger fra den dyrlegen som har behandlet hunden, inneholdende dokumentasjon for at den ble holdt igjen på grunn av en ny skade og ikke fra sykdom eller eksisterende skade eller tilstand. Dogley kan kreve ytterligere informasjon om hundens sunnhetstilstand for å validere eventuelle krav. Det er alltid Dogley, som i utøvelse av best mulig skjønn avgjør om medlemmet har oppfylt kravene som fremgår av vilkårene for Dogleys forsikringsordning og dermed har rett til refusjon. I det omfang medlemmet selv har tegnet en ulykkesforsikring for hunden sin som dekker den pågjeldende skadesart, vil Dogleys forsikring kun komme i bruk hvis medlemmets egen forsikring ikke fullt ut dekker alle omkostninger. Dogley kan spørre om dokumentasjon vedrørende forsikringskrav fra medlemmets eget forsikringsselskap. Dogleys forsikringsdekning fritar ikke hundepasseren for ansvar og gir ikke hundepasseren rettigheter eller krav av noen art mot Dogley. Hundepasseren anerkjenner at de ikke er en tredjepart som er beskyttet av denne forsikringen, og de har ingen rett på bidrag eller godtgjørelse fra Dogley i forbindelse med noen form for skader påført hundepasseren selv, dennes hund, familie, eiendom eller andre formuesgoder. Følgeskader er likeledes ikke dekket.

Hvis en hund du passer har lopper

Som medlem aksepterer du, at i det omfang der oppstår en situasjon hvor din hund introduserer lopper i en hundepassers hjem, kan omkostninger i denne forbindelse trekkes på ditt kredittkort. Disse omkostningene kan omfatte, men er ikke begrenset til, omkostninger forbundet med å behandle hundepasserens hjemmehørende dyr og / eller hjem for lopper eller loppeforebyggelse. Du skal alltid fortelle hundepasser om lopper hos din hund før ethvert pass påbegynnes. 

Privat hundepass er ikke egnet til alle hunder

Hvis din hund er aggressiv, dårlig sosialisert og ikke kan omgås fremmede mennesker og dyr, er privat hundepass ikke den riktige løsningen for din hund. 

Det er ditt ansvar som hundeeier å avgjøre om privat hundepass er det beste for din hund og omhyggelig å velge den riktige passformen til din hund. Selv om visse hundepassere får positive vurderinger eller kommentarer fra andre medlemmer, gir Dogley ingen garantier med hensyn til kvalitet, sikkerhet eller andre positive egenskaper ved hundepassere eller deres bolig.

Hvis det oppstår atferdsproblemer, aksepterer du at Dogley, i samråd med hundepasseren, som en siste utvei kan plassere hunden din på en internatskole hvis det anses nødvendig for sikkerheten til hundepasseren og inkludert andre mennesker og dyr i husstanden.

Det er alltid ditt ansvar å dele alle relevante opplysninger, inkludert men ikke begrenset til sunnhetsmessige spørsmål, allergi eller andre forhold, om din hund med den hundepasser du velger før du bestiller pass eller andre hunderelaterte tjenester. Som medlem aksepterer du at hele risikoen som følge av ditt bruk av nettstedet, inkludert bestilling av tjenester, er helt din egen. Du aksepterer at Dogley ikke er ansvarlig for eventuelle skader forbundet med hundepass eller andre hunderelaterte tjenester, som kan omfatte, men ikke er begrenset til, personskade eller din hunds død (uansett om det er forårsaket av hundepasseren, dennes familie medlemmer, venner, hunder eller andre med tilknytning til hundepasseren eller enhver annen tredjepart). 

Avbestilling og tilbakebetaling

Booking av "Døgnpass", "Dagspass" og "Hund og hus" kan avbestilles av eieren i henhold til følgende avbestillingsregler:
Ved avbestilling minst 7 dager før startdato: Beløpet vil bli refundert med unntak av servicegebyret.
Ved avbestilling mindre enn 10 dager før startdato: Beløpet refunderes med unntak av serviceavgiften og 50% som tilfaller hundepasseren.
Ved avbestilling samme dag som startdato, betales minimum for to netter.

Booking av "Lufting" og "Besøk og mat" kan avbestilles av eieren i henhold til følgende avbestillingsregler:
Ved avbestilling senest 12.00 dagen før startdatoen, vil beløpet bli tilbakebetalt med unntak av serviceavgiften.
Ved avbestilling senere enn kl. 12.00 dagen før startdatoen refunderes beløpet med unntak av serviceavgiften og 50% som tilfaller hundepasser.

Hvis hundepasser avlyser, vil hele beløpet bli refundert.

Etter at et medlem første gang har booket en hundepasser, kan medlemmet og hundepasseren avtale å møtes (”Hils på”) for å introdusere hunden til hundepasseren og dennes eventuelle egne kjæledyr. Hvis det etter et ”Hils på” vurderes at et opphold ikke vil være i hundens beste interesse, kan begge parter annullere reservasjonen, og betalingen for passet vil heretter bli refundert til medlemmet i henhold til de alminnelige avbestillingsregler. Medlemmet skal kontakte Dogleys kundesupport på info@Dogley.com for å spørre om refusjon. 

Bruk av nettstedet

Alle personlige opplysninger du sender til nettstedet beskyttes av vår fortrolighetspolitikk. Denne fortrolighetspolitikken omfatter alle de opplysningene du gir til nettstedet enten ved registrering som hundepasser eller som medlem eller ved å motta ytterligere informasjon, oppdateringer og kampanjer om eller relatert til nettstedet. Som bruker av nettstedet, aksepterer du at følgende handlinger utgjør en vesentlig brudd på disse Vilkårene: 

- Å innsamle opplysninger om nettstedet eller brukere av nettstedet uten Dogleys skriftlige samtykke;

- Endring, framing, rendering (eller re-rendering), mirroring, truncating, injecting, filtrering eller endring av deler av innholdet og opplysningene på nettstedet uten Dogleys skriftlige samtykke;

- Bruke noen form for dype links, page-scraping, robot, crawl, indeksering, spider, klik spam, makro-programmer, Internett agent eller annen automatisk resolusjon, program, algoritme eller metode, som gjør de samme ting til å bruke, åpne, kopiere, erverve opplysninger, generere visninger eller klikk, innlese opplysninger, oppbevare opplysninger, søkning, generere søkninger eller overvåke nettstedet eller dele eller innhold derav;

- Adgang til eller bruk av nettstedet til kommersielle eller konkurrerende formål;

- Tilsløre opprinnelsen av informasjon som overføres til, fra eller gjennom nettstedet; Utgi seg for en annen person eller enhet;

- Distribusjon av virus eller annen skadelig komputerkode;

- Å tillate noen annen person eller enhet å utgi seg for deg for å få adgang, bruk eller registrere deg på nettstedet;

- Bruk av nettstedet til noe formål som er i strid med lokale, statlige, nasjonale, internasjonale lover, inkludert, men ikke begrenset til ethvert uautorisert bruk av noe innhold eller opplysninger som finnes på nettstedet, kan krenke opphavsrett, lover for varemerker, lover for privatliv og omtale, og / eller kommunikasjon, regler og vedtak;

- Bruk av nettstedet på en måte som er beregnet til å skade, eller som en fornuftig person ville forstå sannsynligvis ville resultere i skader, for brukeren eller andre;

- Oppdatering av en offentlig profil med feilaktige kontaktopplysninger eller fjerne kontaktopplysninger; Utelater å tilføye alle ens egne kjæledyr til sin profil og/eller fjerne egne kjæledyr fra sin profil for å gi et feilaktig inntrykk av hundepasserens egne kjæledyr;

- Utelater å svare på beskjeder / henvendelser fra andre medlemmer eller utelater å svare på beskjeder / henvendelser fra andre Dogley medlemmer i rett tid (avgjøres ut fra Dogleys eget skjønn);

- Oppfører seg eller handler på en måte som skaper en negativ opplevelse for et Dogley medlem, (avgjøres ut fra Dogleys eget skjønn);

- Oppfører seg eller handler på en måte som demonstrerer mangel på høflighet eller profesjonalisme overfor medarbeidere hos Dogley, som kan vanskeliggjøre å levere den beste mulige kundeservice til et medlem (avgjøres ut fra Dogleys eget skjønn);

- Mottar flere generelle forespørsler og/eller ”Hils på” uten noen (eller et unormalt lavt forhold mellom) bekreftede reservasjoner (avgjøres ut fra Dogleys eget skjønn);

- Som hundepasser ved pass å utelate å gi periodiske oppdateringer (helst med bilder) til medlemmene via sms, e-post eller App;

- Omgåelse av våre tiltak som gjennomføres med det formål å forhindre overtredelser av vilkår for bruk av Dogley.com; 

Dogley forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å oppsi et medlems adgang til alle tjenester og / eller til enhver eller alle andre områder av nettstedet som følge av en handling som utgjør en overtredelse av vilkårene. I tillegg til å overtrede vilkårene, kan de foregående handlinger bety at du potensielt utsetter deg og eventuelle tilknyttede parter for erstatningsansvar og rettsforfølgelse.

Dogley forbeholder seg videre rett til, etter eget skjønn, å oppsi et medlems adgang til alle interaktive tjenester og / eller til enhver eller alle andre områder av nettstedet på grunn av en eller flere negative anmeldelser levert til Dogley av medlemmer eller ikke-medlemmer. Disse vurderingene er typiske, men er ikke nødvendigvis forbundet med de tjenester en hundepasser tilbyr gjennom Dogley. 

Du er videre forpliktet til å overholde alle lover som gjelder skatteregler og regler som gjelder for din aktivitet på nettstedet. Du er ansvarlig for å opprettholde fortroligheten av dine kontoopplysninger og passord gjennom begrenset adgang til slike opplysninger og til din PC. Du aksepterer ansvaret for alle hendelser som måtte forekomme i tilknytning til din konto på nettstedet.

Linker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde linker eller ha referanser til hjemmesider som kontrolleres av andre enn Dogley. Dogley har ikke noe ansvar for innholdet eller bruket av disse tredjeparts nettsteder, og har utelukkende disse snarvei som en bekvemmelighet. Dogley kan ikke stilles til ansvar for innholdet på disse tredjeparts nettsteder og har ikke godkjent innholdet og materialer som finnes på hjemmesider der linkes til, med mindre andet spesifikt er angitt av Dogley. 

Ansvarsbegrensning og erstatning

Når du velger å være hundepasser og passe hunder og tilby andre hunderelaterte tjenester gjennom Dogley, aksepterer og anerkjenner du at du påtar deg risikoen for eventuelle skader, inkludert skader på din eiendom og personskade, som du eller andre som er til stede i din bolig kan lide av. Det er alene hundepasserens ansvar å trekke beslutninger som er i den beste interesse for dem selv og deres kjæledyr. Det anbefales kraftig at alle hundepassere, for å redusere risikoen for skader, planlegger et "Hils på" med alle hunder og hundeeiere innen påbegynnelse av hundepass eller andre hunderelaterte tjenester.

Skulle du akseptere å fungere som hundepasser, aksepterer du følgende:

a. Jeg er enig i, at jeg og andre beboere i min husholdning aksepterer å passe en hund tilhørende en annen i mitt hjem. Jeg påtar mig, på vegne av meg selv og andre beboere i min husholdning, enhver risiko for personskade, død eller invaliditet for meg og andre beboere i min husholdning, som kan skyldes eller utspringer fra pass av denne hunden i mitt hjem eller eventuelle skader, tap eller skade på min eiendom eller personlige eiendeler, som jeg eller andre beboere i min husholdning kan pådra seg. Jeg forstår at de risikoer som følger med å passe en hund som ikke er vant til meg og andre beboere i min husholdning og mitt hjem har iboende risikoer; og

b. Jeg er enig i, at jeg og andre beboere i min husholdning vil holde Dogley, dets medarbeidere eller samarbeidspartnere skadesløse fra ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå som følge av hundepass i mitt hjem. Jeg fritar uttrykkelig Dogley, dets medarbeidere og samarbeidspartnere fra ethvert ansvar, krav eller søksmål som måtte oppstå som følge av eventuelle skader, tap, personskader eller død for meg og andre beboere i min husholdning, mens hunden blir passet i mitt hjem. Denne frikjennelse for ansvar er gyldig og effektiv, uansett om skader, tap eller død er et resultat av en handling eller utelatelse begått av Dogley, dets medarbeidere eller samarbeidspartnere, eller fra noen annen årsak. Denne fraskrivelse av ethvert ansvar omfatter, uten begrensning, skader, sykdom eller ulykker som kan oppstå som følge av hundepass i mitt hjem. Ved å påmelde meg som hundepasser forstår jeg at jeg frivillig oppgir min rett til å saksøke de ovennevnte parter.

Uansett om du er et medlem eller en hundepasser, aksepterer du å ikke holde Dogley, dets medarbeidere eller samarbeidspartnere ansvarlige for skader eller krav som er oppstått eller kan oppstå, kjente og ukjente, som følge av ditt bruk av nettstedet inkludert (A) anbefalinger, instruksjoner, rådgivning, eller tjenester levert av Dogley, dets medarbeidere eller samarbeidspartnere, (B) sletting av dine opplysninger, (C) enhver tvist med andre brukere av nettstedet eller tjenester, (D) hundepasseres manglende eller ufullstendige leveringer av tjenester, (E) enhver skade på noen hunder eller andre kjæledyr, (F) skade eller skader på fast eiendom eller bevegelig, eller (G) oppførsel og handlinger overfor andre parter, inkludert uten begrensing, forfølging, sjikane, fysisk vold eller ødeleggelse av eiendom.

Dogley, dets medarbeidere og samarbeidspartnere, kan under ingen omstendigheter bli holdt ansvarlig for direkte, indirekte, utilsiktede, særlige skader, følgeskader som følge av ditt bruk eller feilaktig bruk av nettstedet eller tilhørende tjenester, inkludert opplysninger hentet på nettstedet eller for ytelsens tilgjengelighet, feil eller ved redusering og/eller uteblivelse av tjenestens funksjonsdyktighet, inkludert virus, tekniske feil og utfall.

Skadesløsholdelse

Du skal holde skadesløs, forsvare og frita Dogley, dets medarbeidere og samarbeidspartnere fra ansvar samt mot et og alle krav, utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand), erstatningsansvar, sanksjoner, bøter, pensjonsbidrag og skatter som forekommer på bakgrunn av, eller som er relatert til: (a) ditt brudd på dine løfter, garantier eller forpliktelser i henhold til disse vilkår; eller (b) et krav framsatt av en tredjepart (inkludert medlemmer, tilsynsmyndigheter eller myndighetsrepresentanter), som er direkte eller indirekte relatert til din levering av tjenester gjennom Dogley.

Du anerkjenner at Dogley ikke er ansvarlig for oppgjør av personskatter, arbeidsledighetsforsikring, arbeidsgiveransvar, sosiale forsikringer i forbindelse med ditt bruk av tjenestene. Du forstår og aksepterer at hvis Dogley blir gjort ansvarlig for oppgjør av personskatt i forbindelse med dine tjenester som hundepasser, vil du straks tilbakebetale Dogley et tilsvarende beløp, inkludert eventuelle renter eller bøter.

Skatt

Som Hundepasser er det ditt ansvar å holde alle tillatelser og forsikring som kreves for å utføre tjenestene. Hvis du tilbyr tjenester som en bedrift, bør du holde F-skatt. Selskapene er ansvarlig for betaling av skatter og avgifter. Enkeltpersoner bør følge de regler som gjelder på betaling av sine egne skatter og avgifter, les mer på www.skatteetaten.no.

Når jeg registrerer meg på Dogley erklærer jeg at mitt ansvar at jeg/mitt firma betaler skatt, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og utfører de tjenester som tilbys fagmessig i henhold til industristandarder.

Oppsigelse og kansellering

Dogley kan, etter eget skjønn og uten ansvar overfor deg, uansett årsak, med eller uten forutgående varsel og til enhver tid: (a) endre disse vilkår eller din adgang til nettstedet, og (b) deaktivere eller annullere din konto hos Dogley. Dogleys ansvarsbegrensninger og diverse bestemmelser er fortsatt gjeldende etter en slik oppsigelse. Dogley kan gi meddelelse om oppsigelse med alminnelig post eller e-post. Du kan kansellere din Dogley konto til enhver tid ved å sende en e-post til info@Dogley.com. Men du er personlig ansvarlig for eventuelle bestillinger, annonser eller utestående transaksjoner som du har foretatt før din oppsigelse / avbestilling. Bemerk at hvis din Dogley konto blir kansellert, har vi ikke forpliktelse til å slette eller returnere innhold du har sendt inn til nettstedet. 

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Alle materialer som leveres til nettstedet, inkludert men ikke begrenset til innhold, opplysninger, dokumenter, produkter, logoer, grafikk, lyd, bilder, oppsamlinger og tjenester er beskyttet av internasjonal opphavsrett og varemerker lover. Eieren av opphavsrett og varemerker, navn, logoer og servicemerker er Dogley, dets datterselskaper eller respektive tredjeparts forfattere, utviklere eller leverandører ("tredjeparts leverandører"). Med unntakelse av det som er nevnt her, kan ingen materialer endres, kopieres, utskrives, reproduseres, distribueres, gjenutgis, downloades, overføres og / eller på annen måte brukes i noen form eller på noen måte, inkludert men ikke begrenset til elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Dogley på forhånd og / eller en tredjeparts leverandør. Dessuten kan du ikke "speile" eller "arkivere" noe innhold som vises på eller på annen måte er tilgjengelig fra nettstedet på en annen server uten skriftlig tillatelse fra Dogley på forhånd. 

Forholdet mellom partene

Med unntak av som uttrykkelig fremsatt her, med hensyn til Dogley’s funksjon som betalingsagent med det begrensete formål å akseptere betaling fra brukere på dine vegne, skal forholdet mellom partene ifølge denne Avtalen utelukkende være som uavhengige kontrahenter. Partene bekrefter uttrykkelig at: (a) denne Avtalen ikke er en avtale om ansettelse; heller ikke etablerer den et ansettelsesforhold (inkludert fra et arbeidsrettslig, skatterettslig eller pensjonsrettslig perspektiv) mellom Dogley og deg; og (b) der eksisterer ikke et joint venture, partnerskap eller formidlingsforhold mellom Dogley og deg. 

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Norsk rett.

Diverse

Vilkårene og vår fortrolighetspolitikk representerer partenes fulle forståelse med hensyn til bruk av nettstedet og eventuelle tjenester som leveres i forbindelse hermed og erstatter alle tidligere eller samtidige, motstridende eller ytterligere kommunikasjon. Dogley forbeholder seg rett til å endre vilkår eller politikker vedrørende nettstedet til enhver tid og fra tid til annen, og slike endringer vil tre i kraft etter at de er offentliggjort på nettstedet. Du bør besøke denne siden fra tid til annen og gjennomgå de aktuelle vilkår som er bindende for deg. Visse bestemmelser i disse vilkårene kan tilsidesettes av uttrykkelige juridiske meddelelser eller vilkår plassert på særlige sider på nettstedet. Ved ditt fortsatte bruk av nettstedet etter slike endringer samtykker du til slike endringer.