Användarvillkor för Dogley.com

(København, 27/1/2023) 

Dogley ApS (nedan kallad "Dogley", "Dogley.com", "vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller en online-plattform som förbinder hundägare med hundpassare som vill ta hand om hundar i sitt eget hem och / eller erbjuda andra hundrelaterade tjänster (kollektivt kallade "tjänster"). Dessa tjänster erbjuds på Dogley.com ("webbplatsen"). Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa och vara juridiskt bundna av dessa villkor ("villkor"). Dessa villkor styr din tillgång till och användning av webbplatsen och allt innehåll (definieras nedan) och utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Dogley.

Webbplatsen drivs av Dogley ApS, CVR nr. 37346535, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø.

Webbplatsen och tjänsterna får endast användas av personer över 18 år.

Webbplatsen innehåller en onlineplattform där Hundpassare (definierat nedan) kan lägga in annonser för hundrelaterade tjänster (definierat nedan) och där Medlemmar (definierat nedan) kan få kännedom om och beställa passning samt andra hundrelaterade tjänster.

Du accepterar att Dogley inte är part i eventuella avtal ingått mellan Hundpassare och Medlemmar. Dogley har heller ingen kontroll över beteende hos vare sig Medlemmar, Hundpassare, hundar, hundägare eller andra användare av Webbplatsen och friskriver sig för allt ansvar i detta hänseende.

Nyckelbegrepp

"Innehåll" betyder text, grafik, bilder, musik, mjukvara, ljud, video, information, dokument, samlingar, data eller annat material.
"Webbplatsen" är Dogleys hemsida eller app.
"Besökare" är en användare som inte har registrerat sig genom Dogleys registreringsprocess.
"Medlem" är en Besökare som registrerar sig via Dogleys registreringsprocess med möjlighet att söka efter och/eller beställa Tjänster via Webbplatsen.
"Hundpassare" är en Medlem som upprättar en annons som hundvakt via Webbplatsen.
"Tjänster" innebär alla tjänster som erbjuds via Webbplatsen, inkluderat men inte begränsat till, dygnspassning, dagspassning, rastning, hundträning och dagvård.
"Tredjepart" betyder Dogleys eventuella samarbetspartners.

Tillträde och användning

Genom att använda Dogley.com, godkänner du att vara att vara bunden av dessa Villkor. Du accepterar att vi kan ändra Villkor och regler, och att sådana ändringar är gällande omedelbart efter att de finns tillgängliga på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen är bevis för din acceptans av ändrade Villkor.

Så fungerar Webbplatsen

Webbplatsen är en kommunikationsplattform där hundägare kan skapa annonser i vilka de erbjuder hundpassning och andra relaterade tjänster, och där Medlemmar kan beställa de erbjudna hundrelaterade tjänsterna. Som besökare kan man se annonser från Hundpassare, men om man vill beställa en tjänst eller skapa en annons så skall man först registrera sig via Dogleys registreringsprocess på webbplatsen.

Som nämnt ovan, tillhandahåller Dogley en plattform eller marknadsplats med relaterad teknologi, där Medlemmar och Hundpassare kan träffas online och avtala beställning av tjänster erbjudna av Hundpassare.

Dogley erbjuder inte själv hundpassningstjänster. Dogleys ansvar är begränsat till: (i) att underlätta tillgången till Webbplatsen, (ii) att hjälpa den enskilda Hundpassaren med hänsyn till att acceptera betalningar från Medlemmar på vägnar av Hundpassaren, och (iii) administration av en försäkringsordning (som definierat nedan).

Dogley kontrollerar inte, och kan inte kontrollera, innehåll i enskilda annonser eller kvalitet, skick, laglighet eller lämplighet av de Tjänster som hundpassarna levererar. Dogley är friskriver sig från allt ansvar, inkluderat ersättningsansvar, för alla annonser och tillhörande Tjänster som Hundpassarna levererar. Alla reservationer gjorda via Webbplatsen är därmed alltid på Medlemmens eget ansvar och risk.

Registrering

För att bli Medlem, kommer du tillfrågas om att registrera dig hos Dogley. Om du väljer att registrera dig till tjänsten, accepterar du att lämna och underhålla sanningsenliga, noggranna, aktuella och fullständiga upplysningar om dig själv. Genom din registrering accepterar du att ta emot nyhetsbrev, vilka du när som helst kan avregistrera dig från. Registrering av data och andra upplysningar om dig är underlagt vår sekretesspolicy. Om några av dina registrerade uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte aktuella, kan vi omedelbart radera ditt konto. Vi kan avslå en registreringsansökan som Hundpassare om vi uppskattar att sökanden inte är en lämplig Hundpassare eller är under 18 år. Vi är inte skyldiga att upplysa orsaken till beslut i förhållande till stängning av konto eller avslag på ansökan.

Annonser för Tjänster

Som Medlem kan du ansöka om att bli Hundpassare och skapa en annons som hundvakt. I samband med detta kommer du få svara på ett antal frågor om dig själv, ditt hem och din omgivning, eventuella egna husdjur och de Tjänster du erbjuder, inkluderat typ och tillgänglighet av tjänsterna, priser, relaterade regler och ekonomiska villkor. Annonsen kommer bli offentliggjord på Webbplatsen. Andra Medlemmar kommer kunna beställa dina Tjänster via Webbplatsen, baserat på upplysningarna i din annons. Du förstår och accepterar att när en Medlem beställt dina Tjänster kan priset för dessa Tjänster inte ändras. Dogley förbehåller sig rätten att närsomhelst och utan förvarning ta bort, ändra eller deaktivera tillgång till vilken annons som helst, oavsett orsak, inkluderat annonser som Dogley efter egen bedömning anser vara kränkande, i strid med dessa Villkor eller på något vis skadliga för Dogley.

Du accepterar att du som Hundpassare själv är ansvarig för din annons. Du garanterar därför att din information om dig själv och dina Tjänster i din annons; (i) inte bryter eventuella avtal du har ingått med tredjepart, (ii) är i överensstämmelse med alla relevanta och gällande lagar, t.ex. lagar gällande behandling av djur samt eventuella statliga eller lokala krav på tillstånd eller licens, samt inte strider mot tredjeparts rättigheter.
Varje Hundpassare har själv det fulla ansvar vad gäller att inhämta alla tillstånd och licenser, samt att uppfylla eventuella andra krav för att passa hundar. Dogley åtar sig inget ansvar ifall en Hundpassare saknar sådana tillstånd eller licenser, eller på annat vis inte uppfyller gällande lagar, regler eller bestämmelser.

Du förstår och accepterar att Dogley inte är vare sig försäkringsgivare eller ordergivande agent för dig som Hundpassare. Ifall en Medlem beställer någon av dina Tjänster, är det ett avtal som Dogley inte är part i mellan dig och Medlemmen. Oavsett ovanstående fungerar Dogley som en underlättande agent för betalning, med det begränsade syfte att acceptera betalningar från Medlemmar på vägnar av Hundpassare, och är ansvarig för transmission av sådana betalningar till Hundpassaren.

Dogley rekommenderar att du som Hundpassare själv ser till att ha försäkringstäckning och att du sätter dig in i eventuella undantag i dina försäkringar. Kom ihåg att eventuell bristfällig rådgivning från ditt försäkringsbolag inte är Dogleys ansvar.

Som Hundpassare accepterar du att Dogley inte erbjuder någon form för ersättning, vare sig för veterinär, medicinsk behandling, personskada eller annan skada, som beror på en hund du har passat. Dogley ersätter inte veterinärräkningar eller räkningar för medicin, transport eller lönebortfall som följd av en skada. Som Hundpassare åtar du dig det fulla ansvar för alla personer eller husdjur som kommer in i din bostad, och förstår att Dogley inte erbjuder någon ersättning oavsett dessas relation till dig (besökande, partner, familj, vän, etc.) och att dessa inte anses vara en tredjepart.

Skador orsakat av hundar du passar

Som Hundpassare accepterar du att varken Dogley eller ägaren av de hundar du passar har något ansvar för att ersätta eller på annat vis täcka eventuella skador på din egendom eller dina saker, som eventuellt förorsakas av en hund du passar, och du accepterar att inte söka ersättning eller annan skadetäckning varken från Dogley eller en hundägare.

Utebliven hämtning

Om du som Medlem beställer hundpassning och inte hämtar din hund innan sju (7) dagar efter avslutningsdatumet för din reservation, accepterar du att Hundpassaren, efter egen bedömning, kan (utan att vara förpliktat till) lämna in din hund till hundpensionat eller liknande samt underrätta myndigheterna. Du accepterar att du är ansvarig för och vill återbetala Hundpassaren alla kostnader i samband med detta.

Upplysningar på Webbplatsen

Även om Dogley försöker säkra integriteten och korrektheten i upplysningarna på Webbplatsen, ger vi inga garantier med hänsyn till dessa upplysningars fullständighet eller korrekthet. Webbplatsen kan innehålla typografiska fel, oriktigheter eller andra fel eller brister. Om du hittar upplysningar på Webbplatsen som du misstänker är inkorrekta eller inte auktoriserade, ombeds du vänligast informera oss genom att kontakta oss via e-mail till info@dogley.com.

Din information och dina bilder

"Dina upplysningar" betyder alla upplysningar och allt material (inkluderat, men inte begränsat till, fotografier) du laddat upp till Dogley eller andra användare i samband med din registrering och ditt användande av Webbplatsen. Du ansvarar själv för dina upplysningar och vi agerar enbart som en passiv kanal för publicering av dina upplysningar. För att vi kan aktivera ditt konto ger du härmed Dogley en icke-exklusiv rätt att använda alla upphovsrättigheter, offentliga rättigheter samt eventuella andra rättigheter du har knutet till dina upplysningar, i alla nu kända och okända medier. Dogley kan suveränt avgöra hur vi väljer att visa eller använda dina upplysningar i samband med Webbplatsen, dock under de begränsningar som finns angivna i vår sekretesspolicy.

Som en del av Dogleys verksamhet delar vi vid tillfällen fotouppdateringar av hundägares och hundpassares hundar på externa webbsidor och i offentlighet. Du accepterar att Dogley efter eget tycke kan offentliggöra sådana foton på Webbplatsen samt i sociala medier, inkluderat Facebook, Twitter, Pinterest och liknande platser. Som Hundpassare är du förpliktat till att skicka regelbundna fotouppdateringar via Dogley, sms eller e-mail, till de hundägare du passar hundar åt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att du suspenderas från Dogley.

Du garanterar att dina upplysningar på Webbplatsen (a) inte är falska, inkorrekta, ofullständiga eller vilseledande; (b) inte kränker tredjeparts upphovsrättigheter, patent, varumärken, affärshemligheter, eller andra äganderättigheter eller reklamrättigheter eller privatlivets frid; (c) inte kränker lagar, förordningar eller regleringar; (d) inte är ärekränkande, förolämpande, olaga hot eller chikanering; (e) inte är oanständiga, innehåller barnpornografi eller kan vara skadliga för minderåriga; (f) inte innehåller virus, trojaner, ormar, tidsinställda bomber, cancelbots eller andra datorprogram eller länkar som syftar till att skada, störa, samla information eller expropriera något system, data eller personliga upplysningar; (g) inte vill leda till ansvar för Dogley eller att Dogley helt eller delvis förlorar tjänster från sin Internetleverantör eller från andra partners eller leverantörer.

Inga rekommendationer

Dogley ger inga individuella rekommendationer i förhållande till varken Hundpassare , Tjänster eller Medlemmar. I samband med detta skall det också tydliggöras att även om dessa Villkor pålägger Medlemmarna att ge korrekta upplysningar, kan vi inte bekräfta eller garantera någon av Medlemmarnas påstådda identitet. Du är själv ansvarig för att avgöra identitet såväl som lämplighet på andra som du kommer i kontakt med på Webbplatsen.

Kakor

Vi använder en teknologi som kallas "kakor" (eng: "cookies"). En kaka är ett dataelement som Webbplatsen skickar till din webbläsare och som därefter lagras i ditt system. Vi använder kakor till följande ändamål: Att identifiera hur den besökande har kommit till Webbplatsen, att samla in analysdata och att ge de besökande tillträde till vissa funktioner på Webbplatsen. Mera information om kakor finns i vår sekretesspolicy.

Förfrågan, bokning, och betalning

Genom vårt nätverk av Hundvakter visar Dogley Tjänster till hundägare, till exempel temporär passning med övernattning, dagspassning, rastning och relaterade tjänster.

Hundägare kan göra en bokning och betala för Tjänsterna till hundpassare på webbsidan. Kunden accepterar att betala den första och alla efterföljande bokningar av Tjänsterna genom Dogleys betalningslösning på nätet, där du kan betala med kreditkort. Angivna priser på webbsidan inkluderar moms.

Betalning för Tjänsterna ska alltid göras via Dogley - betalning som sker utanför webbsidan resulterar i omdelbar uteslutning från Dogley för hundägare och hundpassar, och en avgift på 5.000 kronor per fall för hundvakt.

Som Hundvakt kan du skapa annonser och kommer få frågor om ditt hem och eventuella egna husdjur. Du bestämmer själv priserna och villkoren för dina tjänster, inom de ramar som är beskrivna på Webbplatsen. Dogleys provision för förmedlade Tjänster är för tillfället 18% inkl. moms för att täcka kostnader till marknadsföring, betalningsförmedling och administration av Webbplatsen.

Som Medlem kan du beställa Tjänster via Webbplatsen. Dogley kan debitera en serviceavgift som i så fall kommer visas för dig i beställningsprocessen. När du skickar en beställning kommer Dogley att validera/kontrollera Medlemmens kreditkort (dock utan att debitera något). Hundpassaren har 24 timmar på sig att reagera på en beställningsförfrågan, annars annulleras beställningen automatiskt. Om Hundpassaren accepterar en beställning, kommer full betalning för Tjänsten, inklusive eventuella extra avgifter, att debiteras Medlemmens kreditkort. Som Medlem förpliktar du dig avtalsmässigt till att alla dina beställningar hos en Hundpassare från Dogley alltid beställs via Dogley.com. eller via Dogleys kundsupport. Bristande efterlevnad av denna princip vill leda till omedelbar avstängning från Webbplatsen.

Dogley överför betalning till det bankkonto som Hundpassaren har upplyst vid registreringen, 2-4 vardagar efter att Tjänsten är avslutad.

Sjukdom och olyckor med hund som du passar

En Medlem som har beställt en passning skall inför passningen försäkra sig om att Hundpassaren har fått korrekta kontaktupplysningar för att kunna kontakta Medlem ifall det under passningen uppstår akut sjukdom eller olycka som involverar Medlemmens hund(ar). Båda parter accepterar att om det uppstår en situation där Medlemmens hund behöver akut veterinärbehandling under passningen, så skall Hundpassaren försöka att kontakta Medlemmen för att informera om situationen. Hundpassaren kan även kontakta Dogleys kundsupport för att få råd och vägledning eller eventuell hjälp till att kontakta Medlemmen. Om det inte uppnås kontakt med Medlemmen tillåter Medlemmen att Hundpassaren omedelbart ser till att hunden får veterinärbehandling, och Medlemmen accepterar att kostnader som Hundpassaren eller Dogley har i samband med sådan behandling kan debiteras Medlemmens kreditkort. Medlemmen kan i efterhand söka återbetalning för hela eller delar av dessa kostnader genom Dogley om behandlingen faller innanför reglerna för detta. Beslut om vad som utgör en akut medicinsk situation i förhållande till en sådan täckning avgörs endast av Dogley.

För att kvalificera dig till Dogleys försäkringstäckning, skall du som Medlem uppfylla kraven i villkoren för Dogley, samt följande: (1) att beställa passningen av hunden genom Dogleys Webbplats; (2) att informera Dogley via e-post om skada under hundens uppehåll eller senast innan 14 dagar efter att passningen är avslutad; och (3) att skicka in skriftlig dokumentation för kostnader från den veterinär som har behandlat hunden, inkluderat dokumentation för att kostnaderna tillkom som resultat av en ny skada och inte från sjukdom eller existerande skada/tillstånd. Dogley kan kräva ytterligare information om hundens hälsotillstånd för att validera eventuella krav. Det är alltid Dogley som under tillämpning av bästa möjliga bedömning, avgör om Medlemmen har uppfyllt kraven som framgår av villkoren för täckning och därmed har rätt till ersättning. I den omfattning Medlemmen själv har tecknat en olycksfallsförsäkring för sin hund, som täcker den relevanta typen av skador, kommer Dogleys försäkringsordning enbart till användning i det fall Medlemmens egen försäkring inte till fullo täcker alla kostnaderna. Dogley kan be om dokumentation från Medlemmens eget försäkringsbolag vidrörande försäkringskrav. Dogleys försäkringstäckning fritager inte Hundpassaren för ansvar och ger inte Hundpassaren rättigheter eller krav av någon art mot Dogley. Hundpassaren förstår att att den inte är en tredjepart som är skyddad av denna försäkring, och har ingen rätt till bidrag eller kompensation från Dogley i samband med någon form av skada påfört Hundpassaren själv, dennas hund, familj, egendom eller annat förmögenhetsgods. Följdskador är på samma sätt heller inte täckt.

Om en hund du passar har loppor

Som Medlem accepterar du att om det uppstår en situation där din hund introducerar loppor i en Hundpassares hem så kan kostnader i samband med detta dras från ditt kreditkort. Dessa kostnader kan inkludera, men är inte begränsade till, kostnader i samband med att behandla Hundpassarens hemmaboende djur och/eller hem för loppor eller i förebyggande syfte för loppor. Du skall alltid berätta för Hundpassaren om loppor hos din hund innan en passning påbörjas.

Privat hundpassning är inte lämplig för alla hundar

Om din hund är aggressiv, dåligt socialiserad eller inte kan umgås med främmande människor och djur, är privat hundpassning inte den rätta lösningen för din hund.

Det är ditt ansvar som hundägare att avgöra om privat hundpassning är det bästa för din hund och att omsorgsfullt välja rätt passningsform för din hund. Även om vissa hundägare får positiva bedömningar eller kommentarer från andra Medlemmar, ger Dogley inga garantier med hänsyn till kvalité, säkerhet eller andra positiva egenskaper i förhållande till Hundpassare eller deras hem.

Om beteendeproblem uppstår godkänner du att Dogley, i samråd med hundvakten, som en sista utväg kan placera din hund på en internat om det anses nödvändigt för hundpassarens säkerhet och för andra människor och djur i hushållet.

Det åligger dig alltid att dela alla relevanta upplysningar, inkluderat men inte begränsat till hälsomässiga frågor, allergier eller andra förhållanden om din hund, till den Hundpassare du väljer innan du beställer passning eller andra hundrelaterade Tjänster. Som Medlem accepterar du att hela risken som följd av att du använder Webbplatsen, inkluderat beställning av Tjänster, ligger hos dig. Du accepterar att Dogley inte är ansvarig för eventuella skador i samband med din hundpassning eller andra hundrelaterade Tjänster, inkluderat men inte begränsat till personskada eller din hunds död (oberoende av om sådant är förorsakat av Hundpassaren, dennas familj, vänner, hund eller andra med anknytning till Hundpassaren eller till annan tredjepart). 

Avbeställning och återbetalning

I händelse av avbokning av "Dygnspassning", "Dagpassning" och "Hund och hus" kommer en återbetalning att göras enligt följande avbokningsregler:
Vid avbokning minst 7 dagar före startdatumet återbetalas beloppet med undantag för serviceavgiften.
Vid avbokning mindre än 7 dagar före startdatumet återbetalas beloppet med undantag för serviceavgiften och 50% som tillkommer hundvakten.
Vid avbokning samma dag som startdatumet betalas minst två nätter.

I händelse av avbokning av "Rastning" och "Visit och mat" kommer en återbetalning att göras enligt följande avbokningsregler:
Vid avbokning senast 12.00 dagen före startdatumet återbetalas beloppet med undantag för serviceavgiften.
Vid avbokning senare än kl. 12.00 dagen före startdatumet återbetalas beloppet med undantag för serviceavgiften och 50% som tillkommer hundvakten.

Om hundvakten avbryter återbetalas hela beloppet.

Efter att en Medlem har beställt en Hundpassare första gången, kan Medlemmen och Hundpassaren avtala att träffas ("Hälsa på") för att introducera hunden till Hundpassaren och dennas eventuella egna husdjur. Om det efter ett "Hälsa på" konkluderas att ett uppehåll inte kommer vara till hundens bästa, kan båda parterna annullera reservationen och betalningen för passningen kommer därefter återbetalas till Medlemmen enligt de normala avbeställningsreglerna. Medlemmen skall kontakta Dogleys kundsupport på support@dogley.com för att be om återbetalning.

Användning av Webbplatsen

Alla personliga upplysningar som du skickar till Webbplatsen skyddas av vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy omfattar alla upplysningar du ger på Webbplatsen, antingen vid registrering som Hundpassare, som Medlem eller genom att mottaga information, uppdateringar och kampanjer om eller relaterat till Webbplatsen. Som användare av Webbplatsen accepterar du att följande handlingar utgör ett allvarligt brott mot dessa Villkor:

- Insamling av upplysningar om Webbplatsen eller användare av Webbplatsen utan Dogleys skriftliga godkännande;

- Ändring, framing, rendering (eller re-rendering), mirroring, truncating, injecting, filtering eller ändring av delar av innehållet och upplysningarna på Webbplatsen, utan Dogleys skriftliga godkännande;

- Användning av någon form av djupa länkar, page-scraping, robot, crawl, indexering, spider, klick spam, makro-program, Internet agent eller annan automatisk anordning, program, algoritm eller metod som utför liknande saker, till att använda, öppna, kopiera, hämta information, generera visningar eller klick, läsa in information, uppbevara - information, sökning, generera sökningar eller övervaka Webbplatsen eller delar eller innehåll av detta;

- Tillgång till eller användning av Webbplatsen till kommersiella eller konkurrerande ändamål;

- Dölja ursprunget i information som skickas till, från eller genom Webbplatsen;

- Utge sig för en annan person eller enhet;

- Distribution av virus eller annan skadlig programkod;

- Att tillåta någon annan person eller enhet att utge sig för dig för att få tillgång, använda eller registrera dig på Webbplatsen;

- Användning av Webbplatsen till något ändamål som är i strid med lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, inkluderat men inte begränsat till varje form av oauktoriserad användning av innehåll eller information som finns på Webbplatsen och som kan kränka upphovsrätt, varumärken, privatliv och omnämnande, och/eller kommunikation av regler och stadgar;

- Användning av Webbplatsen på ett sätt som syftar att skada, eller som en förnuftig person borde förstå högst sannolikt kommer resultera i skada för, användare eller andra;

- Uppdatering av en offentlig profil med felaktiga kontaktupplysningar eller borttagning av kontaktupplysningar;

- Undvikande att lägga till alla ens egna husdjur i sin profil och/eller ta bort egna husdjur från sin profil för att skapa en felaktigt bild av Hundpassarens egna husdjur;

- Underlåtande att svara på meddelanden/förfrågningar från andra Medlemmar, eller underlåta att svara på meddelanden/förfrågningar från Dogley Medlemmar i rätt tid (avgörs enligt Dogleys egen bedömning);

- Beteende eller handlande på ett sätt som skapar en negativ upplevelse för en Dogley Medlem (avgörs enligt Dogleys egen bedömning);

- Beteende eller handlande på ett sätt som demonstrerar brist på hövlighet eller professionalism mot medarbetare hos Dogley, vilket kan försvåra att leverera den bäst möjliga kundservice till en Medlem (avgörs enligt Dogleys egen bedömning);

- Mottagande av flera generella förfrågningar och/eller "Hälsa på" utan några (eller med ett onormalt lågt förhållande för Medlemmar) bekräftade reservationer (avgörs enligt Dogleys egen bedömning);

- Att som Hundpassare vid passningar underlåta att ge periodiska uppdateringar (helst med foton) till Medlemmarna via sms, e-post eller app;

- Kringgående av våra insatser som utförs med syfte att förhindra överträdelser av Villkoren för användande av Dogley.com.

Dogley förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, säga upp en Medlems tillträde till alla Tjänster och/eller till enstaka eller alla andra områden på Webbplatsen som följd av en handling som utgör en överträdelse av Villkoren. I tillägg till att överträda Villkoren, kan nämnda handlingar betyda att du utsätter dig och eventuella andra anknutna parter för ett ersättningsansvar och rättsliga åtgärder.

Dogley förbehåller även sig rätten till att, efter egen bedömning, säga upp en Medlems tillträde till alla interaktiva Tjänster och/eller till varje eller alla andra områden på Webbplatsen som följd av en eller flera negativa anmälningar rapporterat till Dogley från Medlemmar eller icke-Medlemmar. Sådana övervägningar är oftast, men inte nödvändigtvis, knutna till de Tjänster en Hundpassare erbjuder genom Dogley.

Du är vidare förpliktat till att följa alla lagar samt skatteregler och regler som gäller för din aktivitet på Webbplatsen. Du ansvarar för att säkra sekretessen i förhållande till dina kontoupplysningar och lösenord genom att begränsa access till sådana upplysningar och till din dator. Du accepterar ansvaret för alla händelser som måtte inträffa i anknytning till ditt konto på Webbplatsen.

Länkar till tredjeparts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar eller ha referenser till hemsidor som kontrolleras av andra än Dogley. Dogley har intet ansvar för innehållet eller användningen av sådana tredjepart webbplatser, och erbjuder enbart sådana länkar som en bekvämlighet. Dogley kan inte ställas till ansvar för innehållet på sådana tredjeparts webbplatser och har inte godkänt innehåll eller material som som finns på hemsidor det länkas till, om inte annat är specifikt beskrivit av Dogley.

Ansvarsbegränsning och friskrivning

När du väljer att vara Hundpassare och passa hundar samt erbjuda andra hundrelaterade tjänster genom Dogley, accepterar och godkänner du att du åtar dig risken och ansvaret för eventuella skador, inkluderat skador på din egendom och personskada, som du eller andra som finns i din bostad kan lida. Det är enbart Hundpassarens ansvar att ta beslut som är i bästa intresse för en själv och för ens husdjur. Det rekommenderas på det starkaste att alla Hundpassare, för att minska risken för skador, planerar ett "Hälsa på" möte med alla hundar och hundägare innan hundpassning eller andra hundrelaterade tjänster påbörjas.

Om du accepterar att verka som Hundpassare, godkänner du följande:
a. Jag är enig i att jag och andra i mitt hushåll accepterar att passa en annans hund i mitt hem. Jag åtar mig, på vägnar av mig själv och andra i mitt hushåll, all risk och ansvar för personskada, död eller invaliditet för mig och andra i mitt hushåll, som kan skyllas eller är ett resultat av passningen av denna hund i mitt hem, eller eventuella skador, förluster, eller skador på min egendom eller personliga ägodelar, som jag eller andra i mitt hushåll kan råka ut för. Jag förstår de risker som följer av att passa en hund som inte är van vid mig, mitt hem eller andra i mitt hushåll; och
b. Jag är enig i att jag och andra i mitt hushåll vill hålla Dogley, dess medarbetare eller samarbetspartners, skadefria från alla möjliga krav eller rättsliga åtgärder som skulle kunna inträffa till följd av hundpassning i mitt hem. Jag friskriver uttryckligen Dogley, dess medarbetare eller samarbetspartners från allt ansvar och alla möjliga krav eller rättsliga åtgärder som skulle kunna inträffa till följd av eventuella skador, förluster, personskada eller död för mig eller andra i mitt hushåll medan hunden blir passat i mitt hem. Denna friskrivning för ansvar är giltig och effektiv, oavsett om skador, förluster eller död är ett resultat av en handling eller underlåtelse begått av Dogley, dess medarbetare eller samarbetspartners, eller av någon annan orsak. Denna friskrivelse från allt ansvar innefattar, utan begränsning, skador, sjukdom eller olyckor, som kan uppstå som följd av hundpassning i mitt hem. Genom att registrera mig som Hundpassare förstår jag att jag frivilligt uppger min rätt att vidta rättsliga åtgärder mot ovan nämnda parter.

Oberoende av om du är Medlem eller Hundpassare, accepterar du att inte hålla Dogley, dess medarbetare eller samarbetspartners, ansvariga för skador eller krav som uppstår eller kan uppstå, kända eller okända, till följd av ditt användande av Webbplatsen, härunder: (A) rekommendationer, instruktioner, rådgivning eller tjänster tillhandahållit av Dogley, dess medarbetare eller samarbetspartners, (B) radering av dina upplysningar, (C) varje tvist med andra användare av Webbplatsen eller Tjänsterna, (D) Hundpassares bristfälliga eller ofullständiga leverans av Tjänster, (E) varje skada på hundar eller andra husdjur, (F) skada eller skador på fast egendom eller bohag, eller (G) beteende och handlingar överför andra parter, inkluderat men inte begränsat till stalkning, chikanering, fysisk våld eller förstörande av egendom.

Dogley, dess medarbetare och samarbetspartners kan under inga omständigheter dras till ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador som konsekvens av ditt användande eller felaktiga användande av Webbplatsen eller tillhörande Tjänster, härunder upplysningar hämtat på Webbplatsen, eller för tjänstens tillgänglighet, fel eller vid reducering och/eller bortfall av tjänstens funktionalitet, härunder virus, tekniska fel och otillgänglighet.

Skadeslöshet

Du skall hålla skadeslös, försvara och friskriva Dogley, dess medarbetare och samarbetspartners från allt ansvar såväl som ett och alla krav, kostnader (härunder kostnader till juridisk hjälp), ersättningsansvar, sanktioner, böter, pensionsbidrag och skatter, som är resultat av, eller som är relaterade till: (a) din försummelse av dina löften, garantier eller förpliktelser i förhållande till dessa Villkor; eller (b) ett krav från tredjepart (härunder medlemmar, tillsynsmyndigheter eller myndighetsrepresentanter), som är direkt eller indirekt relaterat till din leverans av tjänster genom Dogley.

Du förstår att Dogley inte är ansvarig för avräkning av personskatter, arbetslöshetsförsäkring, sociala försäkringar eller har något arbetsgivaransvar i samband med ditt användande av Tjänsterna. Du förstår och accepterar att ifall Dogley skulle bli gjort ansvarig för avräkning av personskatt i samband med dina Tjänster som Hundpassare, så vill du omedelbart återbetala Dogley ett motsvarande belopp, härunder eventuella räntor eller böter.

Skatt

Intäkter för hundpassning är som utgångspunkt att räkna som hobbyverksamhet och du är själv ansvarig för att deklarera överskottet av hobbyverksamheten i din inkomstdeklaration på blankett T2 (SKV 2051). I Skatteverkets broschyr Hobbyverksamhet (SKV 344) kan du läsa mer om hobby och vilka ramar som gäller.

Uppsägning och annullering

Dogley kan, enligt egen bedömning och utan ansvar överför dig, oavsett orsak, med eller utan  förhandsvarning och till varje tid: (a) ändra dessa Villkor eller ditt tillträde till Webbplatsen, och (b) deaktivera eller annullera ditt konto hos Dogley. Dogleys ansvarsbegränsningar och diverse bestämmelser är fortsatt gällande efter en sådan uppsägning. Dogley kan ge besked om uppsägning via vanlig post eller via e-post. Du kan när som helst säga upp ditt Dogley-konto vid att skicka en e-post till info@dogley.com, men du ansvarar personligt för eventuella beställningar, annonser eller utestående transaktioner som du har gjort innan din uppsägning / avbeställning. Notera att om ditt Dogley-konto sägs upp, har vi inga förpliktelser till att radera eller returnera innehåll som du har skickat in till Webbplatsen.

Immateriella äganderätter

Allt material som levereras till Webbplatsen, inkluderat men inte begränsat till innehåll, upplysningar, dokument, produkter, loggor, grafik, ljud, bilder, samlingar och tjänster, är skyddat av internationell lag om upphovsrätt och varumärken. Ägaren av upphovsrätt och varumärken, namn, loggor och servicemärken är Dogley, dess dotterbolag eller respektive tredjeparts författare, utvecklare eller leverantörer ("Tredjeparts leverantörer"). Med undantag av vad som nämns häri, får inget material ändras, kopieras, skrivas ut, reproduceras, distribueras, återutges, laddas ner, transmitteras, och/eller på annat vis användas i någon form eller på något sätt, härunder men inte begränsat till elektronisk, mekanisk, vid fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt förhandstillstånd från Dogley och/eller en tredjeparts leverantör. Dessutom kan du inte "spegla" eller "arkivera" något innehåll som visas eller på annat vis finns tillgängligt på Webbplatsen på en annan server utan skriftligt förhandstillstånd från Dogley. 

Förhållandet mellan parterna

Med undantag av vad som finns beskrivit häri, med hänsyn till Dogleys roll som betalningsagent med det begränsade ändamål att acceptera betalning från Medlemmar å dina vägnar, skall förhållandet mellan parterna enligt detta avtal endast vara som oberoende kontrahenter. Parterna bekräftar uttryckligen att: (a) detta avtal inte är ett avtal om anställning och ej heller etablerar ett anställningsförhållande (härunder från ett arbetsrättsligt, skatterättsligt eller pensionsrättsligt perspektiv) mellan Dogley och dig; och (b) det existerar inget joint venture, partnerskap eller förmedlingsförhållande mellan Dogley och dig.

Gällande lag

Dessa Villkor är underlagt och skall tolkas i överensstämmelse med svensk rätt.

Diverse

Villkoren och vår sekretesspolicy representerar parternas fulla förståelse vad gäller användandet av Webbplatsen och eventuella Tjänster som levereras i samband med denna, och ersätter alla tidigare eller samtidiga, motstridande eller ytterligare, villkor. Dogley förbehåller sig rätter till att ändra Villkor eller policy i förhållande till Webbplatsen ibland och till varje tid, och sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att de är offentliggjorda på Webbplatsen. Du bör besöka denna sida från tid till annan och genomgå de aktuella Villkor som är bindande för dig. Vissa bestämmelser i dessa Villkor kan åsidosättas av uttryckliga juridiska meddelanden eller villkor placerat på Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen efter sådana ändringar godkänner du sådana ändringar.