Försäkring

Hos Dogley ingår alltid försäkring

För att ge hundägare och hundvakter största möjliga trygghet, täcks alla passningar som bokas och betalas via Dogley av vår försäkring.

När du bokar enn passning täcker försäkringen skador som uppstått vid olyckor medan din hund passats. Detta ger en extra trygghet för dig och för hundpassaren, om olyckan skulle vara framme. Försäkringen ersätter ävan skada som den passade hunden orsakat på hundvaktens personliga saker som skor, kläder, filtar och liknande.

Försäkringen gäller från det att du lämnar hunden till dess att du hämtar den igen, dvs. för passningsperioden som är bokad via Dogley.

Vår försäkringspartner är:

Gjensidige är ett ledande nordiskt försäkringsbolag som har erbjudit försäkringstjänster i mer än 200 år. Gjensidiges syfte är att skapa värde för samhället genom att säkerställa liv, hälsa och värderingar. Etiska, sociala och miljömässiga överväganden är integrerade i den dagliga verksamheten och i alla aspekter av omvärlden. Gjensidige erbjuder skadeförsäkring i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum och har cirka 3800 anställda i de sex länderna.

 

Vad täcker försäkringen?

Kostnader för undersökning och behandling av skador som uppstått vid olycka, med upp till 25.000 kronor per passningsperiod. Du betalar ingen självrisk.

Vid en olycka förstås en fysisk skada på hunden orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse. Tandskador, sväljning av föremål och akut förgiftning anses också vara olyckor.

Försäkringen har ett dödsskydd på 10.000 kr. Om hunden dör eller avlivas av djurskyddsskäl som en följd av en olycka som täcks av försäkringen. Avlivning måste rekommenderas av en veterinär.

Försäkringen ersätter skada som den passade hunden orsakat på hundvaktens personliga lösegendom t.ex. skor, kläder, lösa mattor, elektronisk utrustning och liknande föremål som hör till en privat bostad. För denna del av försäkringen lämnar ersättning med maximalt 5.000 kr per passningsperiod och med en självrisk om 750 kr per skada som dras av från ersättningen. Som hundvakt har du en skyldighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att begränsa skador som gjorts av en gästhund.

Försäkringsinnehåll och villkor.

 

Vad täcks?

Exempel på olyckor där du har rätt till ersättning via din Dogley olycksfallsförsäkring:

- Din hund bryter benet.
- Din hund blir överkörd av en cykel eller bil.
- Din hund sväljer något som kräver operation för att tas bort.
- Din hund har orsakat skada på hundvaktens personliga lösegendom

Kom ihåg att försäkringen enbart gäller om olyckan sker medan hunden passas, och när passningen är bokad via Dogley.

 

Vad täcks inte?

Försäkringen ersätter utgifter i samband med olyckor som uppstått medan din hund passats. Försäkringen täcker inte:

  • Sjukdomar som inte definieras som en olycka. Plötsligt inträffade sjukdomar eller sjukdomar som hunden hade innan passningen, kroniska lidelser, samt medfödda sjukdomar.
  • Skador på hundvakten själv, husdjur, eventuella inneboende eller gäster.
  • Det lagpliktiga hundansvaret (hundägaren är pliktig att ha tecknat den lagpliktiga ansvarsförsäkringen för hundar).
  • Veterinärbesök innan passningen börjat eller efter passningsperiodens slut (avgörs av bokningen via Dogleys hemsida).

 

Så här gör du om du ska anmäla en skada

Kontakta Dogley så snabbt som möjligt via e-post support@Dogley.com. Därefter skickar vi dig därefter en skadeanmälan som du ska fylla i och skicka till oss senast 14 dagar efter passningsperiodens slut.

Det är krav på att du har fyllt i hundens basinformation i din profil innan passningen för att kvalificeras till täckning.
 

Har din hund redan sjukförsäkring?

Är din hund sjukförsäkrad täcker Dogleys försäkring den delen som din egen sjukförsäkring inte täcker (självrisk, medicin, om beloppet överstiger maxbeloppet på din försäkring, etc.).