Veterinärskydd

Hos Dogley ingår alltid veterinärskydd

För att ge hundägare och hundvakter största möjliga trygghet, täcks alla passningar som bokas och betalas via Dogley av vår veterinärskydd.

När du bokar enn passning täcker vårt veterinärskydd skador som uppstått vid olyckor medan din hund passats. Detta ger en extra trygghet för dig och för hundpassaren, om olyckan skulle vara framme. 

Vårt veterinärskydd gäller från det att du lämnar hunden till dess att du hämtar den igen, dvs. för passningsperioden som är bokad via Dogley.

 

Hur mycket täcker vårt veterinärskydd?

Kostnader för undersökning och behandling av skador på hunden som uppstått vid olycka, med upp till 20.000 kronor per passningsperiod. Du betalar ingen självrisk.

Vid en olycka förstås en fysisk skada på hunden orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse. Tandskador, sväljning av föremål och akut förgiftning anses också vara olyckor.

Dogley har ett dödsskydd på 10.000 kr. Om hunden dör eller avlivas av djurskyddsskäl som en följd av en olycka som täcks av vårt veterinärskydd (och endast om avlivning har ordinerats av en certifierad veterinär) eller försvinner och inte kan hittas.

 

Vad täcks?

Exempel på olyckor där du kan få ersättning via vårt veterinärskydd:

- Din hund bryter benet.
- Din hund blir överkörd av en cykel eller bil.
- Din hund sväljer något som kräver operation för att tas bort.

Kom ihåg att försäkringen enbart gäller om olyckan sker medan hunden passas, och när passningen är bokad via Dogley.

 

Vad täcks inte?

Vårt veterinärskydd ersätter utgifter i samband med olyckor som uppstått medan din hund passats. Vi täcker inte:

  • Sjukdomar som inte definieras som en olycka. Plötsligt inträffade sjukdomar eller sjukdomar som hunden hade innan passningen, kroniska lidelser, samt medfödda sjukdomar.
  • Skador på hundvakten själv, husdjur, eventuella inneboende eller gäster.
  • Skador på hundvaktens egendom eller hem inklusive bohag, möbler och byggnadsdelar som golv, dörrar, paneler etc.
  • Det lagpliktiga hundansvaret (hundägaren är pliktig att ha tecknat den lagpliktiga ansvarsförsäkringen för hundar).
  • Veterinärbesök innan passningen börjat eller efter passningsperiodens slut (avgörs av bokningen via Dogleys hemsida).

 

Så här gör du om du ska anmäla en skada

Kontakta Dogley så snabbt som möjligt via e-post till support@Dogley.com. Därefter skickar vi dig därefter en skadeanmälan som du ska fylla i och skicka till oss senast 14 dagar efter passningsperiodens slut.

Det är krav på att du har fyllt i hundens basinformation i din profil innan passningen för att kvalificeras till täckning.
 

Har din hund redan sjukförsäkring?

Är din hund sjukförsäkrad täcker Dogleys vårt veterinärskydd den delen som din egen sjukförsäkring inte täcker (självrisk, medicin, om beloppet överstiger maxbeloppet på din försäkring, etc.).