Sekretesspolicy för Dogley.com

Vi är förpliktade att skydda våra besökares privatliv. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Vår hemsida använder kakor (”cookies”) för att förbättra din upplevelse och identifiera dina preferenser på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du att vi använder kakor enligt villkoren i denna sekretesspolicy.

 

Vilken information vi har om dig

Vi kan samla in, uppbevara och använda följande typer av personuppgifter:

- Information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats (inkluderat, men inte begränsat till, din IP-adress, geografiska placering, typ och version av nätläsare, referenskälla, besökets längd, sidovisningar, navigation).

- Information om eventuella transaktioner mellan dig och oss på eller i relation till denna webbplats, inkluderat information om dina eventuella köp av varor eller tjänster (inkluderat, men inte begränsat till, faktureringsadress, kreditkortsuppgifter).

- Uppgifter du ger oss i syfte att registrera dig hos oss (inkluderat, men inte begränsat till, namn, e-post, telefonnummer, adress, postnummer, erfarenhet med djur, hundinformation).

- Uppgifter du ger oss i syfte att subskribera på våra webbtjänster, e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (inkluderat, men inte begränsat till, namn, e-post).

- Andra uppgifter som du väljer att skicka till oss.
Innan du meddelar oss en annan persons personliga uppgifter, måste du ha fått denna personens godkännande till både att ge uppgifterna vidare till oss samt vår behandling av dessa uppgifter enligt villkoren i denna sekretesspolicy.

Kakor (cookies)

Som många andra webbplatser använder vi kakor till att samla in information. En kaka är en liten datafil som vi överför till din dator för registreringsändamål.

Vi kan använda kakor både för enskilda "sessions" eller permanent. Session-kakor kommer raderas från din dator när du stänger ner din webbläsare, medan de permanenta stannar på din dator till de blir raderat eller till de når ett visst utgångsdatum. Vi använder session-kakor för att se vilka sidor du besöker på webbplatsen och till att förebygga bedrägeri och höja säkerheten. Vi använder permanenta kakor för att kunna känna igen dig när du besöker webbplatsen, och för att kunna spara dina inställningar i förhållande till hur du vill använda webbplatsen.

Vi använder Google Analytics och annan analysmjukvara till att analysera användandet av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik genom att använda kakor som sparas på användarnas datorer. Uppgifterna som genereras i samband med vår webbplats används för att skapa rapporter om användandet. Google kommer spara dessa uppgifter. Googles sekretesspolicy hittar du på: www.google.com/privacypolicy.html.

Du kan ställa in din webbläsare till inte att acceptera kakor, eller till att fråga dig innan du accepterar en kaka från de webbplatser du besöker. Om du inte accepterar kakor kan det ha negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser, inkluderat denna.

 

Användande av dina personuppgifter

Personuppgifter som du skickar via denna webbplats kommer användas till de beskrivna ändamål i överenskommelse med denna sekretesspolicy eller som upplyst på relevanta delar av webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter till att:

- Administrera hemsidan

- Förbättra din upplevelse genom att anpassa webbplatsen till webbläsaren

- Aktivera din tillgång till de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen

- Leverera tjänster du har köpt via webbplatsen

- Skicka översikter och fakturor till dig, samt samla in betalningar från dig

- Skicka dig generell kommersiell kommunikation om vår tjänst

- Skicka dig e-postmeddelanden med påminnelser om meddelanden och bokningar, samt nyhetsbrev som du kan avprenumerara när som helst.

- Om du specifikt har bett om det, skicka dig marknadsföringsmaterial eller erbjudanden från omsorgsfullt valda tredjeparter som vi tror kan vara av intresse för dig, via post, e-post eller liknande teknologi (och du kan när som helst informera oss om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation)

- Ge tredjepart statistik om våra användare, men sådana uppgifter kommer inte användas till att identifiera enskilda användare.

- Hantera förfrågan eller klagomål från eller om dig i samband med webbplatsen

- Hålla webbplatsen säker och förebygga missbruk

- Kontrollera att villkoren för användande av webbplatsen överhålls (inkluderat övervakning av privata meddelanden skickat via webbplatsens privata meddelandetjänst)

När du skickar personuppgifter till offentliggörande på vår webbplats, vill vi offentliggöra dessa uppgifter i överensstämmelse med det tillstånd du ger oss i villkoren för användande av Dogley.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, ge dina personuppgifter till någon tredjepart för syftet direkt marknadsföring.

Alla finansiella transaktioner på webbplatsen hanteras av betalningssystemet Quickpay. Du kan läsa Quickpays sekretesspolicy på www.quickpay.net. Vi delar endast information med Quickpay i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla de betalningar du gör via webbplatsen, återbetalningar, behandling av klagomål samt förfrågningar i förhållande till betalning och återbetalning.


Uppgifter

Vi kan ge dina personuppgifter vidare till våra medarbetare, funktionärer, agenter, leverantörer eller underleverantörer i rimlig och nödvändig omfattning till de ändamål som är angivna i denna sekretesspolicy.
Vi kan ge dina personuppgifter vidare till varje medlem inom vår grupp av företag (vilket innebär våra dotterbolag, vårt ultimativa holdingbolag samt alla dess dotterbolag) i rimlig och nödvändig omfattning till de ändamål som är angivna i denna sekretesspolicy.
Utöver detta kan vi lämna ut dina personuppgifter:

- I den omfattning vi är lagmässigt förpliktade att göra det

- I samband med eventuella pågående eller potentiella rättsfall

- För att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (härunder att ge uppgifter till andra för att förhindra bedrägeri och reducera kreditrisk)

- Till köparen (eller potentiell köpare) av varje företag eller aktiv som vi säljer (eller överväger att sälja till)

- Till en person som vi har en välgrundad misstanke om vill söka domstol eller annan kompetent myndighet om tillgång till personuppgifter och där en sådan domstol eller myndighet efter vårt bästa omdöme med stor sannolikhet kommer kräva vi utlämnar sådana uppgifter.

Utöver vad som framgår av denna sekretesspolicy, kommer vi inte att ge dina personuppgifter till tredjeman.
 

Internationella dataöverföringar

Uppgifter vi samlar in kan lagras och behandlas i, samt överföras mellan, de länder där vi är verksamma för att göra det möjligt för oss att använda uppgifterna i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

Personuppgifter du skickar in för att publiceras på webbplatsen kommer publiceras på Internet och kan därmed finnas till rådighet, via Internet, över hela världen. Vi kan inte förhindra att andra kan använda eller missbruka dessa uppgifter.

Du accepterar uttryckligen att vi utför sådana överföringar av personuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Vi kommer använda rimliga tekniska och organisatoriska förhållningsregler för att förhindra förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Vi sparar alla personuppgifter du ger oss på våra säkra (lösenordsskyddade och brandväggsskyddade) servare.

Alla elektroniska transaktioner som går via webbplatsen är skyddade av krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer).

Vi sparar inga kreditkortsuppgifter och delar dem inte med någon tredje part.

Du förstår och godtar att vidareförmedling av information över Internet i sakens natur är osäker, och att vi inte kan garantera säkerheten av data som skickas över Internet.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och annan inloggningsinformation hemlig. Vi kommer aldrig att fråga om ditt lösenord (annat än när du loggar in på webbplatsen).

 

Ändringar i villkor och policyer

Vi kan emellanåt uppdatera denna sekretesspolicy vid att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör därför titta in på denna sida från tid till annan för att försäkra dig om att du kan acceptera eventuella ändringar.

 

Hur du raderar dina data

Du kan alltid be oss radera din Dogley profil genom att skicka ett e-post till info@Dogley.com. Om du väljer att ta bort din profil accepterar att vi under en rimlig tid behåller din information i samband med säkerhetskopiering, arkivering eller revision eller för underhäll eller för att förbättra vår tjänst. Efter att du har raderat din profil måste Dogley också behålla och fortsätta använda all information inklusive eventuella användardata som inkluderas i din kommunikation med andra användare, eller som du kanske offentligt har publicerat någon annanstans på Dogley.

Du kan kräva att vi skickar dig kopia på alla personuppgifter vi har registrerat på dig. Leverans av sådana personuppgifter omfattas av betalning av en administrationsavgift (p.t. fastställd till SEK 300,-) och leverans av lämplig dokumentation för din identitet.

Vi kan kvarhålla sådana personuppgifter i den utsträckning lagen tillåter det.

Du kan alltid be oss att inte skicka dig marknadsföringsmaterial genom att använda muligheden för att avprenumerara i våra nyhetsbrev.

 

Tredjeparts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för tredjeparts webbplatser, inkluderat deras policy eller praxis i förhållande till personuppgifter.

 

Uppdatering av uppgifter

Meddela oss ifall de personliga uppgifterna vi har registrerat om dig ska korrigeras eller uppdateras.
 

Kontakt

Om du har frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, så skriv gärna till oss via e-post til info@dogley.com.
 

Dataansvarlige

Den registeransvariga för de registrerade uppgifterna på denne webbplats er Dogley ApS, CVR-nr. 37346535, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø.

Dogleys IT-system och webbplatser hostes på platser i EU med följande underleverantörer:

  • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen,. Germany

 

20/10/2021